Vi på S.A.P får ofta uppdrag relaterade till värmen i en fastighet.
Inom detta område så har vi med stor framgång utfört arbeten i hela kedjan av ett värmesystem, hela vägen från inkommande fjärrvärmerör till radiatorn i lägenheten.

Vi vet hur jobbigt det är att frysa hemma, därför har vi arbetat fram en bra metod för att analysera temperaturen över tid, samt ta fram ett åtgärdsprogram för att normalisera temperaturen i ert hem.
Vi arbetar med moderna temploggar och värmekameror för att hitta orsaker till den avvikande temperaturen.
Men vi arbetar också självklart med dom mer grundläggande sakerna kring värme. Här kan nämnas radiatorbyten, installation av värmepumpar, golvvärme med mera.

Exempel på uppdrag som rör er värme:

  • Installation av golvvärme
  • Loggning av temperatur
  • Termografi
  • Justering av radiatorventiler
  • Byte av element
  • Felsökning värme
  • Injustering