Av världens totala energiförbrukning så går cirka 15-20% till att pumpa vätskor av olika slag.

Bara i en normal villa så kan man ibland finna upp till 4-5 pumpar.
En pump är dock ingen evighetsmaskin. Dom kan gå sönder som alla andra maskiner.
Problemet är dock att husägare ofta förbiser just sina pumpar och låter det gå bortom möjlighet till reparation.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster kopplat till service av pumpar. Allt ifrån ren service, till felavhjälpande åtgärder, nyinstallation med mera.
Vi åtar oss arbeten som rör allt ifrån er avloppspump och cirkulationspumpar till husets sänkpump eller tryckstegringspump.
Företaget är en av serviceverkstäderna i Stockholms län för Saniflo och besitter spetskompetens inom deras sortiment.
Utöver Saniflo så har vi även god erfarenhet av fabrikat som Grundfos, Wilo, Flygt/Xylem, ABS/Sulzer med flera, och kan åtgärda dom flesta felen som kan uppstå.

Vid första misstanke om att någon av fastighetens pumpar mår dåligt, ring oss.