Vi på S.A.P har erfarenhet av dom flesta typer av avloppsjobb.
Detta gäller allt från enkla uppdrag som att byta vattenlås till större avlopp i mark och fastighet.
Vi kan även bistå med installation och service av pumpstationer för ert avlopp. VI har där erfarenhet av dom flesta fabrikat men främst Saniflo, Grundfos och Flygt/Xylem.

Exempel på uppdrag som rör ert avlopp:

  • Stambyte
  • Dränering
  • Pumpstationer
  • Installation av tvättmaskin
  • Dagvattenledningar
  • Byte av brunnar och rännor
  • Läckor
  • Byte av gamla ledningar
  • Toalettbyten